Masterclass Business Control

Informatie over de in company Masterclass Businesscontrol
Deze opleiding is ontstaan door samenwerking tussen Rabobank Nederland, directoraat Bedrijfsmanagement, bureau Nivisc en Avans+.

Algemeen
De Masterclass is een verdieping op de kernopleiding Integraal Control. Deze verdiepingsslag zorgt dat de business controller voldoet aan functie-eisen zoals deze zijn benoemd in het functieprofiel Business Controller. De verdieping is samen te vatten in de volgende rode draden:

 • Kunnen handelen vanuit een integraal kader op segment en bankniveau;
 • Oog voor complexiteit van veranderingen uitvoeren (kunnen spiegelen) op het verandermanagement/ verandervermogen van de businessmanager cq het Directieteam;
 • Inzicht in de verschillende niveaus van sturen en daartussen kunnen schakelen in gedrag en houding;
 • Praktijkkennis (conceptueel en hands-on) van de business;
 • Met impact kunnen sparren met directieleden en managers van het segment zonder daarbij de verantwoordelijkheid van hem of haar over te nemen dan wel in een uitvoerende positie terecht te komen.

Van de deelnemers wordt een belangrijke eigen bijdrage aan de inhoud en uitvoering van het programma gevraagd. De deelnemers bepalen in grote mate het succes van deze Masterclass.

Stage
Een belangrijke componentvan de masterclassBC is de (uitwisselings-)stage van drie maanden. Tijdens deze stage (soms twee, afhankelijk van de intake) zijn de deelnemers er zelf voor verantwoordelijk contact te onderhouden met de eigen werkgever. Na de stage keren de deelnemers in terug naar de eigen werkkring. De eerste uitvoering van de masterclass heeft bewezen dat de impact van de stage dusdanig groot is dat voor menig deelnemer de wereld ’groter’ is geworden. Zij stromen door naar een andere lokale Rabobank of soms naar Rabobank Connect.

Instroomniveau
De deelnemers hebben:

 • een HBO+/ WO opleidingsniveau;
 • de kernopleiding integraal Control met goed gevolg afgerond;
 • ruime praktijkervaring met integraal/Business Control op een lokale bank.

Borging instroomkwaliteit
Om in te kunnen stromen in de masterclass Business Control gelden de volgende eisen:

 • Deelname is uitsluitend op uitnodiging van een commissie van toelating en examen.
 • Zijwaartse instroom of de toppers uit de groepenvan de kernopleidingintegrale control;
 • HBO/WO niveau;
 • Deelnemer zit aantoonbaar in de functie van Business Controller;
 • Deelnemer heeft aantoonbare ervaring op het niveau van integrale control (toppers);
 • Bank waar de deelnemer werkzaam is en de stagebanken hebbende principes van BusinessControl aantoonbaar geïmplementeerd;
 • De deelnemer krijgt de volle medewerking en ondersteuning om aan de twee stages deel te nemen;
 • Zijwaartse instroom kan via de commissie van toelating (intakegesprek) en examen en gaat altijd gepaard met een case en een praktijksimulatie.

Doelstellingen
Na het afronden van de opleiding is de Business Controller:

Inzetbaar bij alle segmenten van een lokale Rabobank maar handelt en denkt vanuit bankniveau;

 • In staat op een onderbouwde wijze als mede-veranderaar aan de nieuwe visie van Bedrijfsmanagement bij de lokale bank gestalte te geven.
 • In staat de (segment)directeuren/managers zowel op de prestatiedomeinen als de gewenste verandering daarin te ondersteunen op strategisch en tactisch niveau bij het realiseren van evenwicht tussen commercie, efficiency en risico;
 • Een volwaardig sparringpartner van de (segment)directeuren/managers en weet hij zijn totale rol als business controller in de gehele bank in te vullen
 • In staat de kwaliteit van de sturing(sturingscycli op alle niveaus) binnen de bank te herkennen, te benoemen en te vertalen naar concrete verbeterpunten die worden geaccepteerd door directie en management, zodat de resultaten en kwaliteitvan de organisatieworden verbeterd.
 • In staat een basis te leggen voor het ‘in control’ zijn van de individuele segmenten en daarmee de bank.

 Programma overzicht in het kort

 • Doorlooptijd van ongeveer 1 ½ jaar tot 2 jaar;
 • Deelnemers groep van 9 tot 12 deelnemers;
 • Stage perioden, minimaal één keer drie maanden met daarbij een stage begeleider, op basis van de intake mogelijk twee keer en of vervangende opdracht
 • Specifieke rol eigen directeur en manager;
 • Coach vanuit de Rabobank Groep (Interim-management);
 • Zes workshops rond specifieke thema’s met daarbij het ‘van buiten naar binnen’ principe;
 • Zeven blokken met aandacht voor de doorvertaling naar de praktijk. Veel gasten vanuit de Rabobank Groep en daarbuiten. Ook is er veel aandacht voor competentie ontwikkeling;
 • Interne en externe docenten & vele sprekers;
 • Ervaren praktijkgerichte trainers vanuit Nivisc;
 • Samenwerking met Avans+, met als gevolg een officiële opleiding op Masterniveau (MC);
 • Bij iedere bijeenkomst vindt reflectie plaats op de persoonlijke effectiviteit en de integratie met de werkzaamheden tijdens de stageperiode in relatie tot de verschillende rollen.