Onderzoek

NIVISC doet onderzoek op een verantwoord wetenschappelijk niveau, zodat het kennisniveau voortdurend in ontwikkeling is. NIVISC borgt de resultaten van haar onderzoeken, ze doet dit onder andere door dit te verwerken in modellen
die als basis dienen voor verder onderzoek en modellen die worden toegepast in de praktijk. NIVISC verbindt kwantitatief met kwalitatief onderzoek, waardoor er een kennisdatabase ontstaat die een bron is voor onderzoek, opleidingen en advies. Ontwikkelingen in de tijd kunnen worden gevolgd en we houden ons bezig met de toekomst.

Wilt u meer infomatie neemĀ  dan contact op met het secretariaat.