Diensten

Het Nivisc verzorgt opleidingen, ontwikkeltrajecten doet onderzoek eb begeleid trajecten op het gebied van:

 • Invoering van de lerende organisatie
 • Begeleiden van integratie- en fusietrajecten
 • Het organisatorisch inrichten van de organisatie
 • Begeleiden van ketenmanagement
 • Uitvoeren van assessments en audits op het gebied van integraal management op organisatorisch, individueel en teamniveau
 • Begeleiden van ontwikkeltrajecten van individuen, teams en organisaties
 • Uitvoering van interim- en projectmanagement
 • Advisering en training op het gebied van procesmanagement, risicomanagement, kwaliteitszorg, marketing, Human Resource Management, resultaatsturing, leiderschap, persoonlijke effectiviteit en coaching
 • Begeleiding bij In Control trajecten
 • Begeleiden van benchmarkgroepen
 • Begeleiden van intervisietrajecten
 • Strategie-trajecten passend bij de volwassenheidsfase  van de klant
 • Sturen, leiderschap & management en samenwerking
 • Governance vraagstukken in het bijzonder selectie en (verplichte) zelfevaluatie(s)
 • Daarnaast verzorgt kwaliteitstrajecten
 • Het Nivisc verzorgt in company kennis en competentie (vaardigheden) gerichte opleidingen

Daarnaast heeft het Nivisc verschillende (bedrijfskundige) scans tot haar beschikking, zodat u een snel een beeld heeft op uw onderzoeksvraag. U kunt een beroep doen op beschikbare kennis van Nivisc op het gebied van onderzoek en opleidingen. Tot slot het Nivisc houdt lezingen en publiceert

Nivisc verbindt onderzoek met opleidingen. Resultaten van onderzoeken kunnen in opleidingen worden gebruikt. Deelnemers maken gebruik van de materialen die beschikbaar zijn en voegen hun bevindingen toe.

Zo leren we van elkaar en maken we stappen verder!