De partners en ontwikkelaars van het Nivisc

Het Nivisc werkt met een vaste kern van partners & trainers met daar omheen een kwalitatieve flexibele schil van ruim 10 trainers & ontwikkelaars, ook wel vrienden van het Nivisc genoemd.

De partners en ontwikkelaars van het Nivisc zijn:

Er gelden generieke eisen aan onszelf als partners en vrienden van die aansluiten op onze proposities:

Ervaringsgericht leren”: in staat zijn om de opleidingsvraag te vertalen naar een training. Hierbij gebruik makend van de kennis en de taal van de organisatie. De training op een dusdanige wijze vormgeven dat er een transfer wordt gemaakt naar de werkplek. Zorgdragen dat de leerinterventies beklijven en worden opgevolgd in de praktijksituatie. De trainer beschikt over goede analytische- en didactische vaardigheden en is resultaatgericht.

Second Loop Learning” : kennis hebben van en kunnen inspelen op de verschillende leerstijlen en ontwikkeling van deelnemers en (bij een in-company training) in kunnen spelen op ontwikkelingsfase van de organisatie. Van belang hierbij is: de didactische vaardigheden, kennis van leerstijlen en managementtheorieën over ontwikkelingsfasen van een organisatie.

Zelfsturing”:  in staat zijn om trainingen vorm te geven waarbij de  deelnemers hun persoonlijke leermomenten creëren. Aan de hand van aangereikte modellen en tips wordt vervolgens geëxperimenteerd met nieuw, effectiever gedrag. Het uitgangspunt hierbij is  dat de training nauw  aansluit bij wat mensen al ‘kennen’ en ‘kunnen’. In onze visie is leren een proces dat geen eindpunt kent, maar zich voortdurend blijft ontwikkelen. Van belang hierbij is:  wederom didactische vaardigheden, in staat zijn om groepen te inspireren en een veilige leeromgeving te creëren, authenticiteit.

Beeld & Beleving”: Het juist inzetten van hulpmiddelen en vaardigheden. De wijze waarop en de omgeving waarin  de training wordt gegeven dient de zintuigen van de deelnemers te prikkelen waardoor de lesstof beter “binnenkomt”en beklijft. Creativiteit en mogelijk kennis van moderne media spelen hierbij een rol.

Verschillende invalshoeken’ aan de hand van  diverse modellen leertrajecten ontwikkelen die aansluiten bij de opleidingsvraag.  Van belang hierbij is dat de trainer kennis heeft van diverse leermethoden en modellen en in staat is om een vertaalslag te maken naar de opleidingsvraag. Tevens is actuele kennis van nieuwe media noodzakelijk.

Vrienden van het Nivisc beschikken over:

  • Goede didactische en analytische vaardigheden
  • Kennis van leerstijlen en managementtheorieën,
  • Inspiratiekracht om groepen te inspireren,
  • authenticiteit,
  • creativiteit
  • kennis van moderne media
  • resultaatgerichtheid

Alle vrienden dienen over tenminste 3 jaar aantoonbare ervaring op het gebied van opleiden, ontwikkelen en trainen te beschikken bij voorkeur op het gebied van sturingsvraagstukken. Om de kwaliteit van de trainers te optimaliseren en te garanderen wordt er continu geëvalueerd en gereflecteerd en worden de ontwikkelpunten per jaar gevolgd en besproken.

6 keer peer jaar komt het complete team als vrienden bij elkaar om met elkaar te leren en ontwikkelen. Wil je ook vriend worden bel of mail dan organiseren wij een kennismakingsgesprek.