Registratie CRKBO

September 2009 en 2014 ontvingen wij de registratie Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Deze registratie is 4 jaar geldig. Deze registratie is afgegeven door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland te Rotterdam.

Meer informatie over het CRKBO
De opname in het register gebeurt op basis van een audit dan wel een vrijstelling. De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van NRTO v/h PAEPON en de gedragscode van VOI wordt uitgevoerd door onafhankelijke organisatie CPION. Voor informatie kijk de site van CRKBO.
Nivisc is een onderwijsinstelling en ingeschreven in dit register. Daarmee zijn wij
een erkende instelling als bedoeld in de Europese BTW-richtlijn.