Certificering en registratie CPION

Al onze trainingen en opleidingen zijn getoetst en geregisteerd door het Cpion uit Rotterdam. Zowel de Kernopleiding Integraal Control (Post HBO) en de Masterclass Businesscontrol (Post WO) voldoen aan de strenge uitgangspunten van het Cpion.

Het Centrum voor Post-Initieel Onderwijs Nederland (Cpion) vormt het aanspreekpunt voor aanbieders die hun post-initiële opleidingen willen laten registreren als officiële Registeropleiding. Het Cpion zorgt voor inhoudelijke toetsingen. Alleen opleidingen die voldoen aan strenge kwaliteitscriteria, komen in aanmerking voor het predikaat ‘Registeropleiding’ en worden opgenomen in het Register. Deelnemers die met goed gevolg deelnemen aan deze Registeropleidingen, worden opgenomen in het Abituriëntenregister en ontvangen een officieel, erkend diploma of certificaat van een van onderstaande stichtingen:

  • Stichting Post Wetenschappelijk Onderwijs Nederland (SPWO)
    PWO-Registeropleiding
  • Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO)
    PHBO-Registeropleiding